Traditii

Comunicațiile anevoioase, izolarea ținutului de contactul mai strâns cu orașul au făcut ca populația din ținutul padurenilor să rămână în forma ei arhaică în toate manifestările vieții: casa, portul, obiceiurile, limba, etc.

În special ca îmbrăcăminte ei ne apar interesanți și pitorești.

Ținutul padurenilor este renumit din cele mai vechi timpuri și prin exploatările miniere, a zăcămintelor de fier și de talc.