Localizare

Comuna Lelese este așezată în partea de sud-vest a județului la o distanță de 45 km de municipiul Deva și la 31 km față de municipiul Hunedoara.

Este situate în ținutul pitoresc al padurenilor, care cuprinde ramificațiile de est ale munților Poiana Ruscă, ce ne apar ca un întins platou, mărginit la nord de Valea Mureșului, la sud de Țara Hategului iar spre est oprindu-se abrupt în Valea Cernii, pe linia Nandru, Hunedoara, Teliuc.

Comuna Lelese este alcătuită din 4 sate și anume: Lelese, Cerisor, Runcu mare și Sohodol.

Relieful comunei este muntos, puternic frământat reprezentat prin culmi domoale și abrupte, la o altitudine cuprinsă între 800 – 850 metrii în medie.

Comuna Lelese se învecinează, în partea de est cu minicipiul Hunedoara și comuna Ghelari, în partea de sud cu comuna Bunila, în partea de vest cu comuna Bunila și Cerbel, iar în partea de nord cu comuna Cerbal.